Rekrutacja
Strona głowna
Rekrutacja
Kronika internatu
Galeria 2016/2017
Galeria 2015/2016
Galeria 2014/2015
Galeria 2013/2014
Galeria 2012/2013
Galeria 2011/2012
Galeria 2010/2011
Galeria 2009/2010
Galeria 2008/2009
Galeria 2007/2008
Galeria 2006/2007
Galeria 2005/2006
Galeria 2004/2005
Rozkład zajęć
Kontakt


polski

Rekrutacja:

 • dostarczenie do końca czerwca (w przypadku dotychczasowych mieszkańców) wypełnionego kwestionariusza danych osobowych lub do końca lipca dla pierwszoklasistów (kwestionariusze są do wzięcia w sekretariacie szkoły, u wychowawców w internacie lub bezpośrednio ze stron internetowej).
 • O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zbiorowego zamieszkania.
 • Podanie o przyjęcie do Internatu składa uczeń , jego rodzice bądź opiekunowie w określonym przez dyrekcję szkoły terminie i formie.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu mają :
  - Wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych ,
  - Dzieci samotnych matek i ojców ,
  - Dzieci z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych.
 • O przyjęciu do internatu decydują:
  - niski dochód na członka rodziny.
  - trudny dojazd do szkoły.
  - inne sytuacje życiowe.
 • Decyzje o sprawach przyjęcia wychowanków do Internatu podejmuje Rada Wychowawców Internatu.
 • Uczeń który nie został przyjęty do Internatu ma prawo odwołać się do dyrektora zespołu bądś jednostki nadrzędnej


  Kwestionariusz do pobrania
  Pozwolenie na udział w zajęciach pozalekcyjnych

 • © Wszelkie prawa zastrzezone 2004    
  opracował: Oleniak Ryszard